פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 29.9.2022.
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות.
  • מיקום –מבואות דרומיים, חיפה.
  • זוכה – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת מכרז "דיור במחיר מטרה", זכתה החברה בזכויות חכירה ב – 3 מגרשים בגוש 11359/81 עליהן זכויות בניה להקמת 45,000 מ"ר עיקרי למגורים. בהתאם לתב"ע החלה על המגרשים ניתן להקים סה"כ 406 יחידות דיור אשר 80% ישווקו במסגרת מסלול "מחיר מטרה" והיתר בשוק החופשי. יחידות הדיור ייבנו על פני 15 בנייני מגורים, מתוכם 13 בניינים בני 6 קומות כל אחד ו – 2 בניינים נוספים בני 19 קומות כל אחד.
  • תמורה – תשלום לרמ"י בסך של 71,600,000 ₪ (ללא מע"מ) + הוצאות פיתוח בסכום כולל של כ – 63,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות