פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 24.08.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – שדה דב, תל אביב.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • זוכים – מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ, משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ ושותפה נוספת בחלקים שווים.
  • ממכר – זכייה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת,  במסגרת מכרז תא/2021/62, מגרש 101 בשטח של כ – 4.7 דונם ועליו ניתן לבנות 230 יח"ד וכ- 1,300 מ"ר מסחר.
  • תמורה – 633,800,000 ₪ (בתוספת מע"מ) והוצאות פיתוח בסך של כ- 25,800,000 ₪ (כולל מע"מ).

דיווח החברה באתר מאיה