פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 15.9.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מתחם E, ראש העין (מגרש מס' 600 בהתאם לתכנית מס' 418-0528687).
  • זוכה – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש בשטח קרקע של 4,862 מ"ר, עליו ניתן לבנות מבנה מסחרי בן 2 קומות בשטח לשיווק של כ – 5,800 מ"ר.
  • תמורה – 55,555,000 ₪ בתוספת מס רכישה, מע"מ ועלויות פיתוח של כ – 10,672,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות