פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 24.5.2022.
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות.
  • מיקום – מתחם צומת פת, ירושלים (גו"ח: 30196/68-69 ו – 30170/10).
  • רוכשים – חברת "ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ.
  • יעוד – מגורים, דיור להשכרה לטווח ארוך, מסחר ומשרדים.
  • ממכר – במסגרת מכרז של חברת "דירה להשכיר" זכתה החברה במתחם בשטח קרקע של כ- 4,220 מ"ר. המתחם כולל זכויות בניה להקמת 296 יח"ד להשכרה ארוכת טווח למשך 20 שנה ו- 2,900 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה.
  • תמורה – 290,000,000 ₪ בתוספת מע"מ + 25,500,000 ₪ הוצאות פיתוח צמודים למדד תשומות הבניה של חודש אוגוסט 2021.

קישור לכתבה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות