פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.12.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – גליל ים, הרצליה.
  • זוכה – פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות חכירה במגרשים 105, 111, ו-112 בהתאם לתוכנית תמל/1068 בגליל ים הרצליה, במתחם ניתן להקים פרויקט אשר יכלול 206 יחידות דיור וכ-1,612 מ"ר ברוטו בייעוד למסחר. יחידות הדיור ושטחי המסחר ישווקו בשוק החופשי.
  • תמורה – 282,333,000 ₪ בתוספת מע"מ, ועלויות הפיתוח בסכום כולל של כ- 27,743,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות