פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 15.5.2019.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – בניין גב ים, הרצליה פיתוח.
  • שוכר- חברת Zerto.
  • שטח השכרה – 5 קומות בבניינים 5 ו –  6 בקומפלקס בשטח של כ- 8,000 מ"ר.
  • תקופת שכירות – 5 שנים + אופציה להארכה.
  • דמי שכירות לשנה – כ- 10,500,000 ₪ לשנה.
  • דמי שכירות למ"ר – עלות מוערכת כ- 95 ₪ למ"ר בחודש + 15 ₪ למ"ר עבור דמי ניהול.

קישור לכתבה בעיתונות