פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח –31.3.2022.
  • מקור – מאיה / עיתונות.
  • מיקום – גו"ח 7043/55.
  • רוכשים – רותם שני והשקעות בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – הסכם אופציה להתקשרות החברה לרכישת חלק מהזכויות במקרקעין במסגרת עסקת קומבינציה. זכויות הבניה המאושרות בחלקה מאפשרות הקמה של כ – 3,400 מ"ר מגורים או משרדים וכען כ – 888 מ"ר מסחר. בכוונת החברה לפעול לאישור תב"ע חדשה בהתאם להוראות תכנית תא/5000 – בהתאם לאומדני החברה התכנית תכלול כ- 70 יח"ד וכ- 2,320 מ"ר שטחי מסחר ומלונאות.
  • תמורה – כ – 43% מהזכויות לבעלים וכ – 57% מהזכויות לחברה.

קישור הכתבה בעיתונות

דיווח החברה באתר מאיה