פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 31.10.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • רוכש – תדהר והראל מניבים.
  • מיקום – בית מולדבסקי, מתחם כורזין, סמוך למחלף אלוף שדה, גבעתיים.
  • ממכר – כ – 10,000 מ"ר עבור מסחר ומשרדים הכולל מגרש חניה, קיימת תב"ע תקפה לעוד 20,000 מ"ר תעסוקה.
  • תמורה – 100,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות