פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 26.12.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב ז'בוטינסקי, בני ברק.
  • משכיר – חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ.
  • תקופת השכירות – 24 שנים ו-6 חודשים.
  • דמי שכירות שנתיים – כ- 10,000,000 ₪.
  • הנכס המושכר – 6 קומות משרדים במגדל "פרו מדיקל" (ב-5 קומות יוקמו מחלקות המרכז הרפואי-גריאטרי – 2 מחלקות בכל קומה סה"כ 10 מחלקות, וקומה תפעולית). במהלך תקופת השכירות לחברת המר"ג (השוכרת) תהיה אופציה לשכור 3 קומות נוספות.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות