פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 25.5.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מושב יסודות (גו"ח 3915/392).
  • משכיר – חברת מגה אור החזקות בע"מ.
  • שטח השכרה – 26,000 מ"ר.
  • תקופת שכירות – 10 שנים ותוארך אוטומטית בתקופת שכירות נוספת של 10 שנים נ(אלא אם יודיע השוכר למשכיר 12 חודשים לפני סיומה על אי רצונו בהארכתה).
  • דמי שכירות שנתיים – 12,500,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ומע"מ (בתקופת השכירות השנייה יעלו בשיעור של 5% ביחס לתקופת השכירות הראשונה). חלקה של החברה בדמי השכירות הנ"ל הינו בשיעור של 89.5% המהווה סך שנתי של כ-11,200,000 ₪ בתקופת השכירות הראשונה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות