פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.11.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – בניין התנועה הקיבוצית ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י בת"א.
  • שוכר – חברת הסייבר Perimeter 81.
  • מושכר – הבניין בשלמות בשטח כולל של כ- 5,000 מ"ר.
  • דמי שכירות לחודש – כ – 100 ₪/מ"ר ; 6,000,000 ₪ לשנה.
  • תקופת שכירות – 5 שנים עם אופציה ל – 5 שנים נוספות.

קישור לכתבה בעיתונות