פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.3.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – פרויקט "אינפינטי" הממוקם בצומת רעננה.
  • משכיר – חברת אברא טכנולוגיות מידע בע"מ.
  • תקופת השכירות – 6.5 שנים (78 חודשים), ממועד מסירת החזקה במושכר. לחברה קיימת אופציה להאריך לתקופה נוספת אחת בת שלוש וחצי שנים.
  • הנכס המושכר – משרדים בשטח של כ- 2,000 מ"ר ברוטו.
  • דמי שכירות חודשיים – 65 ₪ לכל מ"ר, בתוספת של 25 ₪ לכל מ"ר עבור ביצוע עבודות התאמת המשרדים לצרכי החברה בגינם ישלם המשכיר.

קישור לכתבה בעיתונות