פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.4.2021.
  • מקור – עיתונות/מאיה.
  • מיקום – אשקלון.
  • רוכש – גב-ים.
  • ממכר – החברה תרכוש מחברת "רב בריח" 70% מחטיבת קרקע בשטח של 55,000 מ"ר באזה"ת אשקלון, עליה יוקם מפעל בשטח של כ – 41,000 מ"ר אותו תשכיר החברה ל"רב-בריח" לתקופה של כ- 25 שנה.
  • יעוד – תעשייה ולוגיסטיקה.
  • חלק במקרקעין – 70%.
  • דמי שכירות שנתיים – 11,500,000 ₪ לשנה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות