פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.3.2022.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – חולון.
  • רוכשת – רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת עסקת קומבינציה, התקשרה החברה עם כ – 70% מבעלי הזכויות בקרקע לרכישת זכויותיהם, בשטח קרקע של כ – 3,500 מ"ר, עליהם קיימים מבני תעשייה אשר יפונו במסגרת הפרויקט ובמקומו יוקמו כ – 150 יח"ד וכ – 4,600 מ"ר עיקרי של שטחי מסחר.
  • תמורה – 48% מן יחידות הדיור וחלק משטחי המסחר עתידיים. בנוסף תשלם החברה לבעלים סך של כ – 8,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

קישור לדיווח החברה באתר מאיה