פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.12.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – קריית המדע, נס ציונה (מגרש 4001 על פי תכנית נס/145/3ב).
  • ייעוד – מסחר ותעסוקה.
  • רוכש – ויתניה בע"מ.
  • ממכר – החברה תרכוש מחצית בלתי מסוימת (במושע) מכל הזכויות וההתחייבויות של קבצות לנדא ביתרת מגרש 4001 על פי תכנית נס/14513ב, בייעד מסחר ותעסוקה בהיקף שטחים של כ- 66,000 מ"ר ברוטו עילי ובנוסף שטחי מרתפים (חלק החברה משטח זה הינו 50%).
  • תמורה – 78,500,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח מאתר מאיה