פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 17.4.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מלון הסלע האדום, אילת (גוש 40187 חלקות 5 ו – 6).
  • רוכשת – קבוצת עזריאלי בע"מ.
  • ממכר – מלוא הזכויות במקרקעין עליהם בנוי מלון הסלע האדום באילת, בשטח כולל של 9 דונם, לרבות זכויות בנייה קיימות ועתידיות וכן את פעילות המלון והציוד המצוי וזכויות נלוות נוספות.
  • תמורה – 130,000,000 ₪.

דיווח מהעיתונות

דיווח מאתר מאיה