פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.5.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב ז'בוטינסקי, ראשון לציון.
  • רוכש – צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין בשטח כולל של 2,974 מ"ר המורכבים ממספר מגרשים כאשר 40% מכ"א מחלקי המקרקעין נרכשו ע"י החברה בנאמנות עבור הבעלים ולגביהם נחתם הסכם קומבינציה ביחס של 61:39, כך שצרפתי תרכוש 61% מזכויות הבעלים במקרקעין וזאת בתמורה לבנייה עבור הבעלים דירות מגורים, יחידות מסחר, חניות מחסנים ושטחים מבונים אחרים. בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין ניתן לבניית בניין מגורים בן 146 יח"ד וקומת מסחר ותעסוקה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות