פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 19.4.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב קצנלבוגן, שכונת הר-נוף, ירושלים (חלקה 140 גוש 30265).
  • רוכש – חברת בת של חברת אזורים.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין בשטח כולל של 4,884 מ"ר עליהן ניתן להקים עד 240 יח"ד מעל קומת מסחר ומבני ציבור. במסגרת ההסכם החברה תרכוש 52.5% משווי המקרקעין זאת בתמורה להתחייבות החברה לתכנן ולבנות עבור הבעלים את יחידותיהם המשקפות 47.5% משווי המקרקעין.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות