פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 5.10.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –מתחם "דינמומטר" אזור התעשייה תלפיות, ירושלים.
  • רוכש – אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
  • יעוד – עירוב שימושים למגורים, מסחר ומשרדים.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם קומבינציה בהתאם לעקרונות תכנית האב להתחדשות רובע תלפיות, שהכינה עיריית ירושלים. בכוונת החברה להקים בניין בגובה של עד 30 קומות, אשר צפוי לכולל מעל ל – 100 יחידות דיור בשטח כולל של מעל 10,000 מ"ר.

כתובת דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות