פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 30.1.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – כיכר המגינים, שכונת ניצנה, בת ים.
  • רוכש – רותם שני יזמות והשקעות בע"מ.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם קומבינציה עם בעלי הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 180 בגוש 7149, בשטח קרקע כולל של 1,833 מ"ר. בכוונת החברה לפעול לאישור תכנית חדשה שתאפשר הקמת פרויקט למגורים, תעסוקה ומסחר.
  • תמורה – שיעור הקומבינציה יעמוד על 45% לשטחי המגורים; 50% לשטחי המסחר; 26% לשטחי התעסוקה.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות