פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 7.6.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – רחוב הבנים, אבן יהודה (גוש 8016 חלקות 1-3).
  • רוכש – רותם שני יזמות והשקעות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם קומבינציה עם כ-85% מבעלי הזכויות במקרקעין בשטח כולל של כ-30,000 מ"ר (בכוונת החברה לפעול להוספת יתר בעלי הזכויות במקרקעין). במסגרת ההסכם, נחתם הסכם קומבינציה לפי שיעור של כ-43% מהזכויות לבעלים וכ-57% לחברה, כאשר הבעלים רשאים לבחור בין שני מסלולי עסקה – עסקת תמורות, עסקת קומבינציה בעין או כל שילוב בין המסלולים הנ"ל.
  • על המקרקעין חלה תב"ע הצ/1-1 /394א', המאפשרת הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 155 יח"ד,  בהתאם להוראות התוכנית, נקבעו מגבלות מימוש שונות, בין היתר נקבע כי עד להשלמת כביש 561 ניתן יהיה להנפיק היתרי בניה במקרקעין ל 60% מכלל היחידות, היינו 93 יח"ד.

דיווח החברה באתר מאיה