פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.8.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – פרויקט "סביוני גבעת שמואל"; גו"ח 6191/81.
  • מוכר – אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
  • ממכר – נמכרו זכויות במגרש עליו ניתן להקים בניין בן 84 יח"ד וחניון תת קרקעי משותף עם מגרש אחר; הרוכשת מתכננת ליעד את הבניין להשכרה.
  • תמורה – 85,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות